+۹۸۲۱-۸۹۳۰۶۰۰۰

info @ etadbir.com

پرتال خدمات مشتریان


MutualInvestmentFund 

 


                                    صندوق سرمایه گذاری مشترک


مدیریت دارایی سهام علاوه بر نیاز به داشتن تخصص بالا ،نیازمند ابزار لازم جهت تسریع در ثبت و نگهداری و ارائه آمارها و گزارشات مدیریتیدر این حوزه نیز می باشد . به موازات تصویب قانون صندوق سرمایه گذاری مشترک وتعیین ساختار آن در بازار سرمایه ی ایران از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار،تدبیر به عنوان شرکتی پیشرو در تأمین راه کار، اقدام به تحلیل، طراحی و توسعه ی یکراه کار برای اداره و مدیریت صندوق سرمایه گذاری نمود. راه کار ارائه شده موفق بهاخذ تأییدیه ی سازمان بورس و اوراق بهادار و لیسانس های مورد نیاز جهت استفادهتوسط صندوق های سرمایه گذاری نظام مند گردید.

راهکار "صندوقهای سرمایه گذاری " تمامی عملیات تعریفمشتری، پذیره‌نویسی، صدور، ابطال، ثبت اسناد حسابداری، مدیریت سبد و محاسبهNAV  را به‌طور کامل مکانیزه کرده و گزارشات متنوع و مفیدی را برای استفادهمدیر صندوق، حسابرس و متولی و سایر ارکان های نظارتی فراهم می آورد . مهمترینویژگی این نرم‌افزار، کاربری بسیار آسان برنامه است، به‌طوری که عمده عملیاتاجرایی مانند بروز رسانی معاملات صندوق ، اخبار مجامع و ثبتهای  حسابداری به‌صورت اتوماتیک ثبت می‌شود.

 

 

 

 

·        مفتخریم که راهکار صندوق مشترک سرمایه گذاری تدبیرپرداز:

-        سابقه پشتیبانی از بزرگترین صندوق با حدود60 هزار عضو را دارد.

-        اولین عرضه‌کننده خدمات ثبت‌نام اینترنتیصندوق‌های سرمایه‌گذاری در دوره پذیره نویسی می باشد.

-        اولین ارئه دهنده صندوق های قابل معاملهدر بورس ETF در بازار سرمایه می باشد .

 

·        تدبیر پرداز ارائه دهنده راهکار انواع صندوق های سرمایهگذاری موجود در بازار سرمایه می باشد :

-        صندوق سرمایه گذاری مشترک سهامی

-        صندوق سرمایه گذاری مختلط

-        صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت با پیشبینی سود

-        صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت با تضمینسود

-        صندوق سرمایه گذاریبادرآمد ثابت با ویژگی صدور و ابطال به روز

-        صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری

-        صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

-        صندوق سرمایه گذاری اشخاص خارجی ( دارایی ویژگی هایمنحصر به فرد از قبیل محاسبه کارمزد مدیر بر مبنای عملکرد ، دارای پرتال انگلیسی و. . . (

-        صندوق سرمایه گذاری پروژه ایی ( زمین وساختمان )

-        صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF )

هر یک از انواعصندوقهای ذکر شده بر اساس نوع بیزینس و مفاد امیدنامه و اساسنامه دارای ویژگی هایخاص می باشند که این شرکت با توجه به ماهیت صندوق سعی بر ارائه بهترین راهکار دراین خصوص نموده است.

از جمله ویژگی‌هایراهکار صندوق های سرمایه‌گذاری تدبیرپرداز عبارتند از:

-        امکان پذیره‌نویسی اینترنتی

-        امکان ثبت گروهی پذیره‌نویسی یا صدورواحدهای سرمایه‌گذاری با بارگذاری فایل اکسل

-        امکان واریز گروهی به‌حساب سرمایه‌گذار

-        حسابداری اختصاصی و استاندارد به‌همراه گزارش‌های مالیپیشرفته

 

-        دارای گزارش‌های اتوماتیک بعضی ازیادداشتهای صورت‌های مالی

-        مدیریت سبد سهام و ارائه گزارشات متنوع درخصوص دارایی ها مانند عملکرد سهام به تفکیک بازده سهام

 


-        امکان استقرار برنامه در سرور اختصاصیخریدار

-        ارائه گزارشات خاصسرمایه گذار ( گردش حساب مشتری )

-        مدیریت اوراق مشارکت و گواهی‌های سپردهبانکی در انواع گوناگون

-        قالب جدید و زیبا برای وب‌سایت صندوق‌ها

 

-        اعلام مهلت حق تقدم و هشدارهای مجامع

-        بروز رسانی معاملات از طریق پیامهایمعاملاتی  و یا بارگزاری فایل های DBSو TCK

-        امکان مغایرت گیری پرتفوی صندوق با پرتفو نزد سپرده گذاری از طریق بارگزاری فایل اکسلسپرده گذاری

-        کنترل موارد مغایرت‌گیری قبل از محاسبهNAV

-        امکان ردیابی آسان محاسبات در گزارش‌هایمتنوع

-        اعلام سودها و افزایش سرمایه‌های تعلقگرفته و ثبت اتوماتیک آن‌ها

-        کنترل واحدهای سرمایه‌گذاری بر مبنایامیدنامه و اساسنامه

-        امکان اعمال محدودیت در ترکیب داراییصندوق ( محدودیت در سهم ، صنعت ، نقد و . . . )

-        امکانات لازم برای صندوق‌های در اندازهبزرگ (مقدار سرمایه‌گذاران، شعب و دارایی‌ها)

-        تعریف شعب با اعمال سطوح دسترسی برای هرکاربر

-        یکپارچه با سایر نرم‌افزارهای بازارسرمایه

-        خدمات پس از فروش سریع

-        آمادگی برای اعمال نظرات مشتریان برایگزارش‌های خاص