دی ان ان evoq

+۹۸۲۱-۸۹۳۰۶۰۰۰

info @ etadbir.com

پرتال خدمات مشتریان

  • آنلاین پلاس
  • TBS
  • دانش بنیان
  • تلاشتان را ارج می نهیم آتشنشانان از جان گذشته

مدیریت خدمات مشتریان

 مشتری عزیز 

در صورتی که درخواست، سئوال یا مشکلی دارید به لینک ذیل مراجعه فرمایید.

>>  پرتال خدمات مشتریان
تدبیرپرداز در یک نگاه
تازه های تدبیرپرداز

نرم افزار جامع کارگزاری (TBS) 

 آنلاین پلاس